działanie kampanii w akcji pożarowej

działanie kampanii w akcji pożarowej

Zlecenie kampanii w działalności pożarowej Kompania! Przeprowadza funkcjonowania bojowe na terenie obiektu Fabryki Mebli, granica lewa ogrodzenie zewnętrzne, granica prawa budynek biurowy. Dowódca zamierza dwoma plutonami przeprowadzić natarcie, jedynym oddziałem obronę lecz także dwa zastępy pozostawić w odwodzie taktycznym. Ugrupowanie kompani i również plutonów w szereg, Pluton l przeprowadzi natarcie w szyku frontalnym na budynek produkcyjny od strony głównej drogi dojazdowej do pomieszczeń. Punkt czerpania wody – hydranty zewnętrzne na terenie obiektu. Pluton M przeprowadzić natarcie oskrzydlające na budynek produkcyjny od strony wewnętrznego placu. Punkt czerpania wody – sztuczny zbiornik wodny na ścianie obiektu w...

instalacje gaśnicze w samolotach

instalacje gaśnicze w samolotach

Instalacje gaśnicze w samolotach Mimo funkcjonowania udoskonaleń konstrukcyjnych sposobność powstania pożaru na samolocie istniej wciąż . Z tego względu samoloty powinni być zaopatrzone w odpowiednie środki gaśnicze. Aczkolwiek należy pamiętać, iż tylko wtenczas trzeba oczekiwać na ugaszenie powstałego płomieni jeżeli bycie on w porę zauważony. Dlatego też też na nowoczesnych samolotach użytkowany są wykrywacze ognia w strukturze rozgałęzionego systemu sygnalizacyjnego, jaki o jakimkolwiek niebezpieczeństwie pożaru alarmuje załogę. Spotyka się przyrządy sygnalizacyjne zróżnicowanych konstrukcji, począwszy od takich, gdzie w zderzeniu płomieni przepala się łatwopalna nic lub łatwopalne stopy, przez przyrządy działające na...