przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Budowle użyteczności publicznej pobierają wodę z reguły z instalacji wodociągów miejskich. Ponadto mieć potrafią własne ujęcia wody, dla zaopatrzenia do celów sanitarnych, bytowo-gospodarczych, przeciwpożarowych. Zgodnie z PN-B-02863 odległość hydrantu od ścian budynku nie chciałby być mniejsza niż 5m, plus nie większa aniżeli 20m. PN-B-02865 mówi o tym że, hydranty wewnętrzne powinny być umieszczone w lokalizacjach łatwo dostępnych, możliwie przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności: przy wyjściach a także przy klatkach schodowych w przejściach plus na korytarzach przy wejściach na poddasza użytkowe, a także na takie poddasza, jakich budowa dachowa potrafi być wykonana z...

odcinek bojowy i obwód taktyczny

odcinek bojowy i obwód taktyczny

Odcinek bojowy i również obwód taktyczny Jest to ściśle określona część terenu płomieni dla której działa jedna lub kilka straży taktycznych zespolonych pod wspólnym dowództwem, realizujących wydzielone zadanie bojowe stanowiące cześć ogólnego zadania bojowego. Granice odcinków bojowych ustala się wedle: a) pięter, piwnic, strychów, pokoi, klatek schodowych, gdy ogień rozwija się w jedynym budowli b) fragmentów obwodu, gdy pali się sterta siana, słomy, zbiornik z paliwem itp. c) poszczególnych punktów gdy pożar objął teren, na jakim zlokalizowanych jest mało budynków np. budynki wiejskie d)przegród przeciwpożarowych, w domach, halach podzielonych tymi przegrodami e)fragmentów powierzchni ziemi, gdy pali się otwarty obszar...