efektywność dowodzenia

efektywność dowodzenia

Efektywność kierowania Na działania ratunkowe składają się przedsięwzięcia zmierzające do zlokalizowania konieczności a także czynności prowadzące do ich likwidacji. Ich harmonijne zgranie jest zadaniem odpowiedzialnym i nie łatwym. A ich realizacja wymaga dokładnych, o minimalnym stopniu błędu funkcji oddziałów ratowniczo-gaśniczych a także ich dowódców. Łatwość kierowania polega, gdyż na przyjęciu w odniesieniu do konkretnego zdarzenia optymalnego wariantu rozwiązania taktycznego. Dowodzenie potrafi być, więc tą specyficzną formą pracy organizacyjnych, w której lider, kierownik działalności dokonuje ustalony przez siebie plan działań ratowniczych. Niekiedy, gdyż, mimo spełnienia, w zasadzie, wymogów w zakresie...

rozkaz bojowy właściwy

rozkaz bojowy właściwy

Rozkaz bojowy potrzebny Rozkaz bojowy jest warunkiem organizującym każde funkcjonowania oddziałów obrony przeciwpożarowej plus powoduje w zachowaniach gaśniczych ostatni element procesu kierowania. Przekazanie decyzji do realizacji bywa rozkazem bojowym. Skuteczność prac ratowniczych należy od wydania rozkazów bojowych we właściwym okresie, tj. doprowadzeniu do najsprawniejszego i również najszybszego skierowania do kampanii sił plus środków przybyłych na miejsce zajścia. Lider ma obowiązek sformułować rozkaz bojowy w sposób zapewniający zrozumienie jego treści a także niebudzący wątpliwości. Rozkaz musi być wiec wydany zwięźle, szybko i zrozumiale. Rozkaz dowódcy kierującego działaniami ratowniczymi, w jakim precyzuje, jak mają...