czynniki wpływające na decyzje dowódcy

czynniki wpływające na decyzje dowódcy

Warunki wpływające na decyzje dowódcy W zdobyciu do dowódców, w czasie kampanii chciałby nastąpić chwilowe zawahanie, co między innymi wyznaczyć, że: o przyjmowanie danych nie będzie wciąż albo może być niepełne, o powinien dochodzić do utraty zdolności do właściwej oceny sytuacji, o chciałby dochodzić do utraty sprawności przygotowywania danych wyprzedzającej, dotyczącej dalszego rozwoju okoliczności, o zmniejszona będzie wydajność podejmowania wyboru, o akcje oparte na niepewnych przesłankach będą blednie przeprowadzany. Ponadto, w momentach dużego obciążenia, może dojść do psychicznej dezorganizacji, albowiem nastąpi utrata oceny sytuacji. W tym stanie reakcji dowódca nie być może rozpoznać i również właściwie...

jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim

jeden dowodzący w dowodzeniu amerykańskim

Jedyny dowodzący w dowodzeniu amerykańskim System SKP uwzględnia potrzebę wprowadzenia pewnego dowódcy do wszelkich akcji, stworzenia punktu dowodzenia w ich początkowej fazie, a także podziału pola funkcjonowania na możliwe do ogarnięcia sektory. System przewiduje metodę przepływu wiadomości, ułatwiającą podejmowanie wyboru, a także sposób analizie, kierowania i również koordynowania prac załóg. Doświadczenie dowiodło, iż skuteczność we wprowadzeniu systemu SKP potrzebuje rozwinięcia standardów, regulacji operacyjnych, dowodzenia oddziałami przy pożarze. Przemawiając prosto, jeżeli oddział zastępu nie zawiera sformułowanych szablonowych regulacji operacyjnych, nie obejmuje zarówno metodyki prowadzenia osobami w trakcie akcji...